Vad innebär det parasympatiska nervsystemet?

Vad innebär det parasympatiska nervsystemet?

Det parasympatiska nervsystemet är en del av autonoma nervsystemet, vilket är det system i kroppen som tar hand om automatiska processer som inte kräver medveten tanke, t.ex. hjärtslag eller andning. Det parasympatiska nervsystemet, som ibland kallas ”vila och smälta” -systemet, ansvarar för kroppens återhämtning och avkopplingssvar efter en stressande händelse.

Funktioner av det parasympatiska nervsystemet

Matsmältning

Det parasympatiska nervsystemet stimulerar matsmältningen genom att öka produktionen av bl.a. magvätska och andra enzymer som hjälper till i matsmältningen.

Hjärtat

Det parasympatiska nervsystemet styr också hjärtfrekvensen. När det aktiveras, sänker det hjärtfrekvensen och minskar blodtrycket vilket bidrar till en känsla av lugn och avkoppling.

Andning

Andningstakten minskar när vi är avkopplade, det är en process som styrs av det parasympatiska nervsystemet.

Det parasympatiska nervsystemet och stress

När kroppen upplever stress, producerar det sympatiska nervsystemet en fysisk respons.

Stressrespons

När kroppen upplever stress, producerar det sympatiska nervsystemet (“kämpa eller fly” systemet) en fysisk respons, såsom ökad hjärtslag eller snabbare andning. Efter att stressresponsen är över, tar det parasympatiska nervsystemet över för att hjälpa kroppen att återgå till ett mer avslappnat och balanserat tillstånd.

Stresshantering

Att förstå och träna tekniker för att aktivera sitt parasympatiska nervsystem, såsom djupandningsövningar, avslappningsövningar eller mindfulness, kan vara en effektiv metod för att hantera stress.

I alla aspekter av livet, spelar det parasympatiska nervsystemet en central roll. Från att hjälpa oss att varva ned efter en stressig förmiddag på jobbet, till att bibehålla funktionerna hos våra inre organ, det parasympatiska nervsystemet arbetar i bakgrunden för att hålla oss lugna, samlade och i balans. Genom att förstå dess funktion och dess inflytande kan vi ta mer aktiv del i vår fysiska och emotionella hälsa.